15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı

1
152

Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 sayılı Kanunun 50.maddesiyle 15924 Sayılı İşsizlik İstihdamı şartları düzenlenmiştir. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik yapılmasına dair kanunun yayınlanış tarihi 18 Ağustos 2009’dur. Uygulanmaya konulduğu tarih ise 1 Ekim 2009’dur. İlgili kanun, işsizlik ödeneği alan kişilerin istihdam edilmesi ile ilgilidir. İşsizlik ödeneği alan kişilerin işe alınması durumunda sigortalı hissesi de dahil olmak üzere primleri işsizlik fonu kapsamında karşılanır. İşsizlik istihdamı, işsizlik ödeneği ile geçimini sağlamaya çalışan kişiler için sigortalı ve düzenli maaşı olan bir iş bulabilmesine yardım etmek amacını taşır. Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler ve istihdam edilenler için belli şartlar bulunur.

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı Şartları

İşsiz ödeneği alan kişilerin, işe alındığı tarihten önceki 6 ay içinde prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınabilir. Bu durumda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır. Yapılan bu hesap üzerinden sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç tutularak kalan kısmın tamamı (985,90TL) işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu istihdam teşviki için gerekli şartlardan bir diğeri işveren tarafından aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na verilmesidir. Primlerin de yasal süre içinde ödenmesi gerekir. İşçi, eski işyerinde yeniden işe başlarsa 15921 sayılı işsizlik istihdamı teşvikinden yararlanılamaz. İşsizlik İstihdamı Süresi en az 6 en fazla 10 aydır.  Bunların dışında da çalışanlar ve işverenler için belli başlı şartlar bulunur.

İşsizlik İstihdamı İçin Çalışan ve İşveren Şartları

Sigortalı açısından şartlar:

  • 1 Ekim 2009 sonrasında herhangi bir tarihte işe alınmış olmak,
  • İşe giriş tarihinden itibaren işsizlik ödeneği almaya hak kazanmak,
  • Fiilen çalışıyor olmak şeklinde ifade edilir.

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı Teşvikinde İşveren için şartlar:

  • 5335 sayılı kanunun 30.maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve kanundan istisna olarak alımlarla uluslararası anlaşma hükümlerine uygun olarak yapılan hizmet alımları, yapım işlerini yürütmemek,
  • Sigortalıyı işe başladığı tarihten önceki aydan itibaren son altı aylık sürede aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe almış olmak,
  • İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalı kişinin işsizlik ödeneği almayı hak etmeden önce en son çalıştığı iş yeri dışında bir yer de daha işe başlamış olduğunu bilmek şeklinde ifade edilebilir.

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı Ek Şartlar

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak olan teşvik primi oranı:

  • KVSK prim tutarının %1’i,
  • MYÖ sigortası priminin tamamı kabul edilen %20’lik oran
  • GSS prim tutarının tamamı yani %12,5’luk oran olmak üzere toplamda %33,5’tir.

Hangi Durumda İşsizlik İstihdamı Teşviki Alınamaz?

Bu teşvik priminden yararlanmak isteyen işyerlerinin herhangi bir (sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası) borcu ya da gecikme zammı olmaması gerekir. Varsa bile borçların 6183 sayılı Kanunda yer alan 48.madde kapsamına istinaden tecil ettirilmiş ve taksitlendirilmiş olması gerekir. Tecili ve taksitlendirmesi yapılan borçlar yok kabul edilir. Ayrıca bu Sosyal Güvenlik Teşvik Priminden yararlanmak isteyen işyerlerinin kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi bulunmamalıdır.

Eğer siz de İşsizlik istihdamı kapsamında verilen teşviklerden yararlanmak istiyorsanız, bu konuda profesyonel destek sağlayan bir danışmanlık firmasının desteğini alabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Teşvikleri ile ilgili danışmanlık almak için buraya tıklayın!

 

 

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz