16322/25510 Yatırım Belgesi Teşviki

0
256

15 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 16322/25510 yatırım belgesi teşviki devlet tarafından işletmelere verilen teşvik türlerinden biridir, şu şekilde düzenlenmiştir: “2012/3305 sayılı yatırımlar için devlet yardımları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ilgili kanunun 12. ve 13. maddelerinde sigorta desteğinden yararlanabilecek yatırımlar ve bu yatırımlardan yararlanma koşulları belirtilmiştir.” Düzenlenen teşviklere göre işletmelerin 1.2.3.4. ve 5.bölgelerde yapacağı ve Teşvik Bölgesine bağlanmış yatırımlar, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilirler. 6.Bölgede Teşvik Bölgesine yapacakları, teşvik belgesine bağlanmış olmalıdır. Böylece büyük ölçekli olduğu kadar stratejik yatırımlardan ve bölgesel teşvik uygulamalardan yararlanırlar. Bu yatırımlardan yararlanırken sigorta primi işveren hissesi desteğinin yanında ayrıca sigorta primi işçi hissesinin desteği bulunur. Bu işletmelerin teşvikten yararlanabilmesi için belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Yatırım Belgesi Teşviki Kimler İçin

Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik ya da Taşınma Teşviki belgesine sahip olan işletmeler bu teşvik türünden yararlanabilirler. Yatırım Belgesi Teşviki şartlarına uygun olarak teşvikten yararlanma hakkına sahip olanlar:

 • Yatırımın tamamlanmasının hemen ardından yatırıma başlamadan önceki son 6 ay içinde çalışan işçilere ilave olarak yeni işçi alan özel işletmeler,
 • Tamamlanma vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1,2,3,4,5. Bölgelerde kurulu işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu önemsenmeksizin gemi inşaatına yapılan yatırımlara, işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara yönelik aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde SGK’ya göndermiş olan kurumlar,
 • Tamamlama vizesi yapılmış işyerlerinden 6. Bölgede kurulu işyerinde çalışan ve destek kapsamında sigortalı kişilere dair aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı kanun numarasını seçerek yasal süre içinde SGK’ya gönderen kurumlar yer alır.

Destekten faydalanma süresi 2-10 yıl arasında değişir.

Kimler Başvurabilir Kimler Başvuramaz?

Yatırım Belgesi Teşviki için başvuru yapabilecekler arasında:

 • Kooperatifler
 • Kamu kurumları
 • İl özel idareleri
 • Belediyeler
 • Kamuya bağlı şirketler
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Vakıflar ve dernekler yer alır.

Teşvikten Hangi Durumda Faydalanılamaz?

 • Projelerini henüz tamamlamayanlara
 • Sektörel anlamda önem taşıyan ancak yarım bırakılmış yatırımlara
 • Yatırım Belgesi Teşviki için yasal müracaat süresi kaçırılmış olan yatırımlara
 • Yatırımda kullanılan makinelere ve eşyalara (matbaalar, uçak-helikopter gibi hava yolu taşımacılığı araçları, gıda ve hayvancılık yatırımları için kullanılan kamyon ve kasa gibi araçlar) yatırım belgesi teşviki verilmez.

Yatırım Belgesi Teşviki Diğer Detaylar

Yukarıda teşvikten yararlanabileceği belirtilen işletmelerin destekten yararlanabilmesi için teşvik Belgelerini 1 Ocak 2012 tarihinden sonra almaları gerektiği ifade edilir. Ayrıca Teşvik Belgesinin üzerinde yazılı destek şartları içinde sigorta primi desteği ifadesi yer almalıdır. Yatırım Belgesi Teşviki şartları arasında bunun dışında Sigorta primi işveren hissesi desteği, ifadesi belgede yazılı olabilir. Bu iki ifadeden biri belge içinde yazıyorsa ve teşvik belgesinin tamamlama vizesi de yapılmışsa teşvikten yararlanabilmek mümkündür. Gemi inşa yatırımlarında ise sigorta desteği için tamamlama vizesi şartı bulunmaz. Sigorta prim desteğinden faydalanılmasının yanında 5510 sayılı kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 teşvik puanından da yararlanılabilecektir. Teşvik puanından yararlanılmasının ardından ilgili kanunlarda öngörülen desteklerin, işveren hissesine düşen 5 puanlık kısmı düşülür. Sonrasında işveren hissesi üzerinden brüt asgari ücrete isabet eden oranlar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Başvuru Belgeleri

 • Yatırımcının imzalı başvuru dilekçesi,
 • Başvuru ücretinin dekontu,
 • Noterden alınmış imza sirküleri,
 • İmzanın bulunduğu her sayfada kullanılan ekipmanın listesi,
 • Aslı ya da Noterden tasdikli fotokopisi olmak üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
 • Herhangi bir kamu kurumuna borcu olmadığına dair alınmış belge (SGK ve idare prim cezası),
 • Projenin gerekli olup olmadığına dair olumlu ya da olumsuz karar yazısı,
 • Yapılacak yatırım konusuna yönelik sektörel bilgi, teknik ve mali analizlere dair bir rapor,
 • Yatırım teşvik danışmanlığı alınacaksa buna istinaden Noterden vekaletname.

Siz de firmanız için bu teşvikten yararlanmak istiyorsanız çalışanlarınızın ve firmanızın teşvikten faydalanmak için uygun olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Teşvik danışmanlığı ve Sosyal Güvenlik Teşvikleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz