2020 SGK İdari Para Cezaları

0
175

SGK, yasalarda belirlenen şekilde belgelerini zamanında vermeyen ve sigorta giriş çıkışlarını yapmayan şirketlere ceza kesecek. 2020 SGK İdari Para Cezaları da Ocak 2020 ile 2020 sonuna kadar ne durumda ne kadar ceza kesileceğini net şekilde belirlenmiştir.  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yapılan düzenlemede sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi ya da kurumca belirtilen kurallara uygun şekilde verilmemesi ceza sebebidir. Bu ceza karşılığında kuruma kesilecek olan ceza tutarı 2.943 TL olarak ifade edilir.  Bunun dışında para cezası uygulanacak çeşitli durumlar ve şirketler bulunur. İşte 2020 yılında SGK idari para cezası alacak olan kurumlar…

2020 SGK İdari Para Cezaları Kimlere Kesilecek

Her yılda olduğu gibi 2020 yılı için de SGK idari para cezası kesilecek belli başlı şartlar var. Cezaların kesilme amacı ise çalışanların haklarını korumak ve vergi kaçaklarını engellemek… Bu kapsamda kesilecek cezalar ve tutarları aşağıdaki gibidir:

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararı, denetimler, bankalar, döner sermaye sahibi kuruluşlar, kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla alınan bilgiler ve belgeler aracılığıyla anlaşılması durumunda: 5,886 TL (Asgari Ücretin iki katı)

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan herhangi bir durum nedeniyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması durumunda: 14.715 TL (Verilmesi ihmal edilen her bildirge için asgari ücretin beş katı)

İdari Para Cezası Ne Durumda Azalır?

SGK idari para cezaları, bazı durumlarda diğer koşullara göre biraz daha az olmak üzere kesilir. Mahkeme kararı, denetimler, memurların yaptığı tespitler, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturmalar, denetim ve incelemeler, kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç, sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi cezaya tabidir. Ancak süre geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezanın ilgililerce yapılacak tebligat tarihini takip eden günden 15 gün önce ödenmesi halinde: 736 TL (Asgari Ücretin ¼’ü) ceza kesilir.

Bunların dışında yasada belirtilen çeşitli durumlarla ilgili belirlenen ve kesilen 2020 SGK idari para cezaları bulunur. Bu cezalar ile ilgili detaylı bilgileri SGK’nın http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1c62ca5a-357b-439c-9ac4-39d396cd9eab/12.+%C4%B0DAR%C4%B0+PARA+CEZALARI.pdf?MOD=AJPERES adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

Cezalar hesaplanırken asgari ücret baz alınmıştır. Uygulanacak olan cezalar asgari ücretin katları olmak üzere ya da belli oranda daha düşük bir tutarı olmak üzere kesilir.

SGK idari para cezası yememek ve bordro bilgilerinizi düzenli şekilde hazırlamak için siz de bordro danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz