5510 Sayılı Hazine İndirimi Nedir?

0
190

Sosyal Güvenlik Teşvikleri arasında yer alan 5510 Sayılı Hazine İndirimi 5510 sayılı kanunun 81.maddesince düzenlenmiştir. 81.maddenin 4(a) bendi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissesinin 5 puanlık hissesine denk genel tutar Hazine tarafından karşılanır. Bu uygulama 1 Haziran 2013 tarihinden beri yürürlüktedir. Hazine yardımı alabilmek için belli şartların karşılanması gerekir.

5510 Sayılı Hazine İndirimi Şartları

Hazine indiriminden yararlanabilecek olan işyerleri için belirtilen Hazine teşviki şartları şunlardır:

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekir.
 • Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır.
 • İşverenlerin bu yardımı alabilmesi için borçlarının bulunmaması gerekir. Borç varsa ve yapılandırılmışsa ya da taksitlendirilmişse borçlar uygulamayı etkilemez.
 • İşveren birden çok iş yerine sahip olabilir. Sahip olduğu herhangi bir iş yeri için borcu bulunabilir. Ancak borcu olmayan iş yeri için teşvikten yararlanma hakkına sahiptir. Çünkü teşvikler için borç durumu işyeri bazlı değerlendirilir.
 • Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki teşvikler hariç ihale ile alınan işler yardım kapsamına dahil değildir.
 • Borçlu alt işveren için hem işveren hem de borcu olan alt işveren teşvikten yararlanamaz. İş verenin borcu olduğu halde alt işverenin borcu yoksa bu teşvikten yararlanabilirler.
 • Prim borcu bulunan işverenlerin KDV iadesi alacaklarından mahsup edilerek ödenirse teşvikten yararlanılabilir.

Yurt Dışındaki İşçiler ve Hazine İndirimi

Yurt dışına göreve gönderilen işçiler için 5510 Sayılı Hazine İndirimi (%5’lik prim teşviki) şu şekildedir:

 • İşverenler tarafından 5510 sayılı kanunun 5(g) maddesi uyarınca SGK sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde çalışmaya gönderilen Türk işçiler için
 • SGK sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış herhangi bir ülkeye geçici görev için gönderilmiş sigortalılar için
 • Almanya ile imzalanan İstisna Akdi sözleşmesine dayanarak Almanya’ya gönderilen Türk işçilerden Genel Sağlık Sigortası prim oranının işveren hissesine ait kısmı için teşvikten yararlanabilirler.

Prim teşviki alınacak sigortalılar için 06486 sayılı kanun aylık primi ve hizmet belgesi seçilmelidir. Bunun için seçilmesi gereken belge numaraları arasında 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 36’dır. Sosyal güvenlik destek primi kapsamına tabi olan çalışanlar, Libya’da çalışanlar için işverenler teşvik alamaz. Ayrıca SGDP’ye tabi sigortalılar, çıraklar, mesleki eğitim öğrencileri, zorunlu staja tabi olan öğrenciler teşvikten yararlanamazlar. Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alan kişiler de teşvikten yararlanamayacaklar arasındadır.

Hazine Yardımından Kimler Yararlanamaz?

5510 Sayılı Hazine İndirimi alabilecek iş yerleri dışında bu teşvik dışında tutulan bazı iş yerleri de vardır:

 • SGK destek primi ödeyip çalışan emekliler
 • Fonlar
 • Belediyeler
 • Genel bütçeye dahil birimler
 • Döner sermayeler
 • İl özel idareleri
 • Katma Değer Bütçesine sahip idareler
 • Sosyal Güvenlik Kurumları
 • Belediyeler ve il özel idarelerince kurulan işletmeler
 • Bütçeden yardım alan kuruluşlar
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurumları ve kuruluşları
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri

**Bu teşvik SGK teşvikleri ile birlikte kullanılabilir.

Siz de SGK teşvikleri ve bordro hizmeti ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız bordrox.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz