5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki

1
229

Mesleki yeterlilik konusunda yapılan  bazı meslek gruplarına teşvik verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki, 23 Nisan 2015 Tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında: “5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu” maddelerinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Kanunun amacı, ulusal ve uluslararası mesleki standartları teknik ve mesleki alanlarda yeterli düzeye ulaştırmaktır. Bu kapsamda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek üzere düzenlemelere gidilmiştir. Ayrıca denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırma gibi faaliyetleri yürütmek için gerekli uluslar yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun oluşturulması kanunun amaçları arasında bulunur. Bir başka amaç olarak çalışma usullerinin ve esaslarının belirlenmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak gösterilebilir

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki Şartları

İlgili kanunla düzenlenmiş ve üzerinde değişikliğe gidilmiş olan Mesleki yeterlilik teşviki şartları:

  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden sayılan meslek gruplarının, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayınlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 aylık mühlet bulunur. Bu zamandan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda düzenlenen esaslara istinaden mesleki yeterlilik belgesi bulunmayanlar çalıştırılamaz.
  • Bakanlıklar ve bütün kamu kurumları ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuat hakkında: “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri 12 ay içinde yapmakla yükümlüdür.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarına mensup kişiler, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmaksızın çalıştırılamaz. İşveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 TL idari para cezası kesilir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşları bulunur. Bu kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kişilerin İşsizlik fonundan ödenecek masrafları arasında: 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ve sınav ücreti, 1 Ocak 2018 tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı olarak bilinir. Fondan karşılanan sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek şartıyla ilgili mesleklere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan desteklerden bir kez yararlanılır.

Yeni Düzenleme

Yukarıdaki 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki maddeleri 28 Aralık 2015 Tarihli ve 29576 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Resmi Gazete’de yayımlalanan 2015/8321 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi hazırlanmıştır. Bu madde 31 Aralık 2015’te sona erecektir ancak 31 Aralık 2020’ye uzatılmıştır. Uzatılan teşvik hükümleri gereği,  ilgili belgeye sahip olan ve şu şartlara sahip çalışanlar için teşvikten yararlanılabilir: Mevcut işçi sayısına ilave olarak belge sahibi 18-29 yaş arasındaki erkek veya 18 yaşından büyük kadın çalıştıran işverenler. Bu şartı sağlayan işverenler, istihdam ettikleri her yeni çalışan için 48 ay süreyle sigorta primi, işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. İstihdam edilen kişi ya da kişiler İşkur’a kayıtlı işsizlerden ise ilave 6 ay teşvik olanağı bulunur.

Mesleki Yeterlilik Teşviki İle İlgili Düzenlemeler

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

13 Şubat 2011 tarihli, 6111 Sayılı Kanun çerçevesinde teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olanların SGK primlerinin işveren hisselerine ait tutar sigorta fonundan karşılanır.

KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından işletmelere belgelendirme desteği sunulur. Bunun için akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgeye sahip kişilerin işe alınması gerekir. MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluşlar arasında yer alır. Bu çerçeve kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi çalışanlara sahip kişiler bu destekten yararlanabilirler.

7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre: “4.seviye ve üzerindeki MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin öğretmen olarak görev yapabileceği belirtilir. Bunun için ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması şartı aranır.  Yeterlilik belgesi bulunan kişiler, usta öğreticiler ve uzmanlarla birlikte öğretmen olarak görevlendirilebilir.

16 Aralık 2020 tarihli ve 27787 Resmi Gazete’de yayımlanmış olan: “Yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir. Bu yönetmelik ile inşaat ve tesisat işlerinde istihdam edilecek olan ustaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları beklenir.

Diğer Şartlar

13 Temmuz 2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar söz konusu yönetmelik kapsamındaki zorunluluğu karşılarlar.

12 Mart 2013 tarihinde ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mesleki yeterlilik belgesi düzenlenebilen mesleklerde açılan kurslar için ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemleri yapılabilir.

25 Eylül 2020 tarihinde 24887 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” kapsamında belirtilen alanlarda çalıştırılacakların Mesleki yeterlilik belgesi bulunmalıdır. Bunun yanında akredite kuruluşlarca düzenlenen belgelere sahip olmak da belirtilen alanda istihdam sağlamak için yeterlidir.

Bu teşvikten yararlanabilmek için istihdam edilecek çalışanların son 6 süresince İşkur’da işsiz olarak kayıtlı olmaları gerekir. İşverenlerin ise özel sektör alanında faaliyet göstermesi şartı aranır.

 Sosyal Güvenlik Teşvikleri arasında yer alan 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki ile ilgili danışmanlık alma için bordrox.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz