Asgari İşçilik Hesaplaması

0
36

İlgili resmî kurum bünyesinde oluşturulan; asgari işçilik hesaplaması, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu teftiş ekibi tarafından belirlenip, Mükerrer Resmî Gazete ‘de yayınlanması ile duyurularak tebliği sağlanır ve bu şekilde kamuoyuna bildirilir. Her yıl belli aralıklarla bazı değişikliklerin uygulanması olasıdır. Bu türden yasama ve yürütme kararları hem işçiyi hem iş veren pozisyonundaki firma sahibini ilgilendirdiği için detaylı hesaplamalar ile tüm hukukî süreci kapsayan neticeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizde Asgari İşçilik Hesaplaması

5411 sayılı maddeye tâbi Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kamusal birimler, döner sermayeli kuruluş ve şirketler, kanunî hükümler dahilinde kurulan firmalar ve kuruluşlar, ihale seçeneği ile hayata geçirdikleri her çeşitten işin istihdam sorumluluğunu alan her vasıftan işçiyi adresleri dahil bütün şahsî bilgileri ile on beş iş günü içerisinde asgari işçilik hesaplama kurumuna bildirmelilerdir. Bu bir zorunlu yükümlülüktür. İhalelerde, hesap mevzuatı şartlarına sadık kalarak yaptırılan ve bu şekilde belirtilip kayda alınan hizmetlerde; Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında asgari işçilik hesaplaması yapılmaktadır.

Asgari İşçilik Hesaplama Neye Göre Yapılır?

Asgari işçilik hesaplanırken evvela ihalenin niteliği dikkate alınıp, işe başlanma tarihi ile bitiş tarihi baz alınarak yapılır. İhale merciinin, işçiye verilen Katma Değer Vergisi dışında, ücret- malzeme ayrımı yapılarak ve akreditif bedeli ile beraber hak ediş bedeline, işverenin talep ettiği iş için tayin edilen asgari işçilik oranı %25’lik bir kesinti yapılarak uygulanır. Tamamen kişilere özel yapılan hesaplama neticesinde ortaya çıkan işçilik matrah oranı, işveren firma tarafından ihalede bahsi geçen iş süresince Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydedilen bildirilmiş işçilikten daha yüksek bir rakamda çıkarsa çıkan fark işverene kesilir.

Borçlanmış olan iş sahibi, borcun tebliğ edilmesinden itibaren 1 ay süresince borcunu ödeyeceğini ya da vereceği bir tarihte incelemeye konu olan iş ile ilgili denetimi reddettiğini  belirtirse ya da tebliğ dosyasında ibraz edilen sürede geri dönüş yapmazsa borç kesinleşmiş olur. Pek çok başlık altında hesaplaması yapılan asgari işçilik borç miktarına, “faturalı işçilik ödemeleri” yahut başka mazeretlerle itiraz edilmesi durumunda, kurumda görevli olan memur teftiş için denetlemeler yapar.

İnşaat İşleri İçin Asgari İşçilik Hesabı

İnşaatlardaki asgari işçilik hesaplaması, iki aşamalı olarak oluşturulur. Birinci aşamada, dosyanın takibini yapan memurun, revize edilmiş bilgilerle yaptığı incelemelerdir. İkinci aşamada, dosyaya işlenmiş bilgilerle beraber, işverene ait belgelerde bulunan maddelerle “esas durum” dikkate alınır. Ardından müfettişlerin yaptığı denetlemeler ve hesaplamalarla işçilik bedeli belirlenir.

Devletle bağlantılı olmayan özel sektöre ait inşaatlarda, asgari işçilik tutarı, SGK’ye zorunlu olarak bildirilmelidir. Binanın yüzölçümü ile birimsel olarak mâl edilen rakamının çarpımı neticesinde ortaya çıkan rakam; asgari işçilik hesaplama için kullanılır.

Bir diğer hesaplama gerektiren dal; “çeşitli iş kollarına ait asgari oranlar listesi” kategorisinde yer alan asgari işçilik oranıdır. Bu oran betonarme karkas inşaatlara göre hesaplanarak %9 gibi bir rakamsal değere denk gelmektedir. Ancak iş sahibi kurum, SGK tarafından bir “ön değerlendirme” talebi doğrultusunda asgari işçilik oranının yine  %25 eksiği, %6.75 üzerinden hesaplaması yapılır.

Asgari işçilik hesaplama gibi konularda bordro hizmetleri için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bize iletişim bilgilerimizden ulaşarak hizmet talep edebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz