Asgari İşçilik Uygulaması ve Amacı

0
35

İş kanununda belirtilen birçok farklı çalışma sistemi vardır. Asgari işçilik uygulaması da bunlardan biri olarak bir işin devamlılığının sağlanması için elzem olan sigortalı çalışan işçi sayısının, sigorta primini karşılayacak kazanç hesaplamasının birbiriyle uyumlu olmasını amaçlayan çalışma sistemidir. Bunlara karşılık çalışma saatlerinin her bir maddeyle uyumlu olması gerekir. Kısacası işveren firma tarafından bu şartların doğru ve yeterli bir biçimde karşılanmasını hedefleyen bir sistemdir. Ayrıca resmiyet dışı istihdam önlenmesinde de oldukça önemli bir uygulamadır.

Türkiye’de Asgari Çalışan Uygulaması Nasıl Başlamıştır?

Türkiye’de asgari işçilik ilk defa  1964-1978 yılları arasında 915 sayılı “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü” ile belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilk olarak ölçümleme adı altında yürürlüğe girmiştir. İlgili yasa 09.07.1987 tarihine kadar devam etmiştir. Sonrasında yeni bir düzenlemeyle 3395 sayılı kanun yürürlüğe girmiş, ölçümleme sistemine son verilmiştir.

Dolayısıyla 1987 ile 1994 yılları aralığında ölçümleme ya da bilinen adıyla asgari çalışma kanunî olarak bir yere sahip olmamıştır. Sonraki yılları takiben, 01 Aralık 1993 tarihinde 3917 sayılı kanun ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı 6. Madde kapsamındaki farlılıklarla bu uygulama tekrar gündeme gelmiştir.

Asgari Çalışan Nasıl Tekrar Gündeme Geldi?

02 Nisan 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2011/13 sayılı genelgede en son düzenlemeleri de içeren geniş kapsamlı ve hiçbir suistimale yer vermeyecek hukukî hakların ifade edilmesi sağlanmıştır.

Ülkemizde asgari işçilik uygulaması kapsamında sayılan iş/ çalışma pozisyonları 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren özel sektördeki inşaat işlerine ek, ihaleli işler açısından da asgari işçilik sıfatı yasal kabul görülmüştür. Döner sermayeye tâbi kuruluşlar, kamu daireleri, kanunlar kapsamında tesis edilmiş tüm kuruluş ve birimler ile birlikte, bankaların ihale mevzuatına sadık kalarak vermiş oldukları işler ve özel içerikteki inşaat işleri ve inşaatta çalışan her pozisyonu kapsayan elemanları da dahil ederek asgari işçilik yaklaşımının uygulanması bugüne dek süregelmiştir.

Amaca Yönelik Asgari İşçi Uygulaması

31.05. 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, asgari işçinin, işveren tarafından hak ve usule uygun olarak istihdamının sağlanması ve korunması; asgari çalışan uygulaması usulünün en birincil ve esas amacıdır. İş bu yasa gereğince işveren kurum ya da özel firma, asgari işçilik ve amacı noktasında yasaların koyduğu maddelere uymak zorundadır. Aksi halde tutumun şiddeti ve sonuçları dikkate alınarak yaptırımları uygulamaya geçirilecektir.

Asgari işçilik uygulaması esasen; iş sahiplerinin, bünyelerinde çalıştırdıkları işçilerinin sigortalarını eksiksiz bir biçimde ve vaktinde karşılayıp karşılamadıklarını kontrol etmek, ayrıca kayıt dışı istihdamın önüne geçmektir.

Eğer asgari çalışan uygulaması için çeşitli konularda bordro ve İK süreçlerinde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda bize iletişim bilgilerimizden ulaşarak dış kaynak kullanımı ile iş yükünüzü hafifletebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz