Bordro Zarfı ve İşveren Açısından Önemi

0
11

İşveren kişinin bünyesinde çalışan işçinin verdiği hizmet karşılığında ödediği ücret ile birlikte bütün vergileri ve kesintileri detaylarıyla belirten döküme bordro zarfı denir.. Aynı zamanda işçinin çalıştığı dönem boyunca periyodik olarak belli zaman dilimleri aralıklarıyla düzenlemeler yapılan bu belge maaş bordrosu olarak isimlendirilmiştir. Hem işçiyi hem de işvereni yakından ilgilendiren bordro pusulası, her iki taraf için de belli bir veri girişi gerektirir. Bununla beraber yaptırım ve koşulları ile işveren açısından da takibinin doğru bir biçimde yapılmasını gerektiren yönleri bulunur.

Bordro Zarfı İçinde Bulunması Gerekenler

4857 sayılı İş Kanunu maddelerine göre bordro zarfı içinde yer alması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • İşçinin adı ve soyadı,
 • Tayin edilmiş ödeme günü ve ayı,
 • Mesai saatleri, tatil günleri, resmi tatil günleri ödenecek maaşlar,
 • Sigorta primi, avans ve diğer vergi kesintilerinin tafsilatı,
 • İşverenin ad soyad ve imzası.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ise bordro zarfı içinde olması zorunlu bilgiler ise:

 • İş yerinin sicil kaydı numarası,
 • Bordronun hazırlnadığı tarih,
 • Sigortalının işçinin ad ve soyadı
 • İşçinin sosyal güvenlik kayıt numarası,
 • Maaşı,
 • Ücret ödenen tatiller dahil gün sayısı,
 • Maaş aldığını gösterir tarzda işçinin imzası olarak sayılabilir.

İşveren Açısından Bordro Zarfının Önemi

İşçinin işverene olan maliyetini bildiren maaş bordrosu, işverenin çalışanına ödeyeceği bedelin yükümlülüğünü gösteren resmi bir belge olarak hazırlanması zorunludur. Bu nedenle bordro zarfı ve hazırlanması dikkat gerektiren konulardan biridir. Zira işveren, devlet tarafından daha az vergi kesintisi alınması için işçisinin maaşını eksik gösterirse bunun tespit edilmesi mümkündür. Tespit edildiğinde ise yapılan usulsüzlüğe göre değişen birtakım ceza ve yaptırımların uygulanmasına hükmedilmesi kaçınılmaz. İşveren açısından önemine değinecek olursak şirket içi gelir gider dengesini korumak adına bordro zarfının önemi büyüktür. Böylece bir işverenin patronuna ya da mali denetimler karşılığında istenen gelir gider dökümlerine karşılık elinde her işlem için belge bulunabilir. Olası denetimlerde zorluk yaşamamak ve ceza almamak için bordro dökümü hazırlanması gerekir.

Bordro Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bordro hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde listelenebilir:

 • İşveren iş yeri kasasından çıkan her ödemede işçiye ve vergi dairesine hesabı gösteren iş yeri mühürlü ve imzalı olarak bordro göstermek zorundadır.
 • İş Kanunu’nun 102. maddesine göre işçi için bordro zarfı hazırlanmaması ve ödenmesi ile yükümlü olduğu bedeli banka kanalıyla ödenmemesi ayrıca bir yaptırım ile sonuçlanır.
 • İşveren tarafından işçinin maaşının ödendiği rakamdan daha az bir ücretle bildirilmesi, işçiye iş sözleşmesi feshetme hakkı doğurur.
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca sözleşmeyi haklı olarak bozan işçi, “kıdem tazminatı” davası açıp bu bedeli takip edebilir.

Ayrıca yasal kurallar çerçevesinde işveren 1-3 yıl aralığında hapis cezasına çarptırılabilir. Bunlara ilaveten usulsüzlük ve sahtecilikten para cezaları da mevcuttur.

Bordro zarfı hazırlama konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabilirsiniz, bünyenizde bir İK birimi kurmak ise sizin için çok daha masraflı olabilir. İlgili konuda dış kaynak desteği almak iş yükünüzü hafifletecektir. Bu amaçla bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz