Bordrox SGK Teşvik Hizmetleri

0
34

Danışmanlık noktasında titizce yaklaşım ve ciddi bir emek gerektiren çalışmalarla hazırlanması gereken teşvikler devletin destek paket ve programlarının birer parçasıdır. Bordrox SGK teşvik hizmetleri ekibiyle olumlu bir sonuca ulaşmanız için her zaman sizlerin yanındadır. İşinde uzman danışmanlar tarafından gözetilip, takibinin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Şayet bu detaylar atlanırsa ya da layıkıyla yapılmazsa yanlışlıklar yapılması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Sizler adına minimum risk ve maksimum yarar sağlamak üzerine programlanmış teşvik hizmetini analiz etmek, işini profesyonelce yapan bir ekiple mümkündür. Bu kapsamda sağlamış olduğumuz teşvik hizmetleri ve şartları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Bordrox Bünyesindeki SGK Teşvik Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan teşvikler; işçilerin istihdam alanlarının genişletilmesi ve işsizlik oranın azaltılması hedeflenerek düzenlenen uygulamalardır. İşverenin talep edeceği işçi sayısının arttırılması amacıyla da teşvikler, SGK’nın sunmuş olduğu ve kararlaştırılmış şartlara göre pek çok iş merkezi ve çalışanın yararı için hazırlanmış bir nevi destektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış olan teşvik programını şu şekildedir

“5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca bölgesel büyük ölçekli yatırımlar aracılığıyla stratejik yatırımların özendirilmesi desteklenmiştir. İlaveten bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.”

SGK Teşvik Hizmetleri Kimler İçindir?

Bordrox SGK Teşvik hizmetleri kapsamında yer alan tüm teşviklerden ilgililerin ve bahsi geçen durum ile şartlara uygun olan kişilerin bu teşviklerden faydalanabilmeleri için iş yerlerinde kaç kişinin çalışıyor olduğuna dair aranan bir limit yoktur. Böylesi belirlenmiş bir hudut yoktur. Büyük ya da küçük çaplı olması fark etmeksizin bütün işyerleri bu haktan yararlanabilirler.

Özetle Bordrox SGK tevşik hizmetleri kapsamında:

İşveren açısından, aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süre içerisinde ilgili kuruma teslim edilmiş olmalı,

Primler gününde ödenmiş olmalı,

Borcu olan bir işverenin borçları yapılandırılmış olmalı,

Primlerle ilintili idari para cezası yahut gecikme zammına mukabil borcu bulunmamalıdır.

Sigortalı çalışan açısından ise; işe başladığı zaman diliminden önceki bir dönemde işsiz olması ve mevcut sigortalı sayısına ilave edilerek çalıştırılması teşvikten yararlanmak için aranan şartlardır.

2020 yılını yarılamış olduğumuz şu günlerde, iş yeri sahibi pozisyonundaki işverenlerin destek alacağı pek çok teşvik bulunuyor. Hem işveren hem de çalışan için birçok avantaj ve kolaylığı beraberinde getiren Sosyal Güvenlik Kurumu teşvik çeşitlerini içerikleri ile birlikte sizlere tanıtacağız.

Bordrox SGK Teşvik Hizmetleri Nelerdir?

5510 SGK Teşviki ve 5 Puanlık Prim İndirimi

Devlet eliyle düzenlenmiş ve sosyal hayat ile ticari hayatın çarklarını intizam çerçevesinde çalıştırmayı hedefleyen 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi, sigortalı işçi çalıştırmakta olan işverenlere yönelik teşviklerden yalnızca birisidir. 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendinde belirtilen hükümde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı ifade edilir.

Bu kararla verilmiş olan hüküm; çalışanların işveren nezdindeki külfetinin hafifletilmesi ve genel istihdamın desteklenmesi açısından epey olumlu getirileri olan bir teşviktir. Bordrox SGK Teşvik Hizmetleri kapsamında yer alan diğer teşvikler de aşağıda listelenmiştir.

6111 İlave İstihdam Teşviki

Ülkemizde işverenler tarafından en çok yararlanılan, Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerinden en revaçta olanı  6111 ilave istihdam teşvikidir. Özellikle kadınlar ile gençlerin istihdamını ve iş sektörüne katılımını destekleyen teşvik girişimsel sonuçlarla yüz güldürmekte. Teknik eğitimin önemsenmesini sağlayan, iş içeriğindeki kaliteyi ve ürünün/hizmetin ulaşılabilirlik oranını arttırmayı hedefleyen teşvik 13.02.2011 tarihinde kabul edilmiştir. Bilhassa özel sektörde, 01/03/2011- 31/12/2020 tarihlerinde işe alınan sigortalı işçiler için, sigorta priminin tümünü İşsizlik Sigortası Fonu karşılar.

687 Sayılı KHK Teşviki

Bilindiği gibi 2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrasında OHAL, olumlu ve olumsuz olmak üzere pek çok yeni düzenlemeyi hayatımıza dahil etmiştir. 09.02.2017 tarihinde 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bildiriye göre, yürürlüğe giren 687 sayılı KHK teşviki 3.maddesinde İşsizlik Sigortası Kanunu eklenmiştir. Söz konusu teşvik, 3 aydır işsiz olan birini, sigortalı ve işveren açısından pek çok destek sağlamayı gözeten maddeler kapsamında katkı sağlamayı hedef edinmiştir. ilave Bunlar; sigorta primine katkı, gelir vergisi ve damga vergisine destek olarak açıklanabilir.

Diğer Bordrox SGK Teşvikleri

diğer Bordrox SGK teşvik hizmetleri arasında yer alanlar:

645 Sayılı İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki

15921 Sayılı İşsizlik İstihdamı

5746 Sayılı AR-GE Teşviki

16322/25510 Yatırım Belge Teşviki

6704 Sayılı Sosyal Destek Teşviki

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Teşviki

6486 Sayılı Bölgesel İndirim Teşviki

14857 Sayılı Engelli İstihdamı Teşviki

Bodrox SGK teşvik hizmetleri hakkında bilgi almak ve bordro teşvik danışmanlığı hizmeti talep etmek için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz