15 Mart 2022
Kötü Niyet Tazminatı Nedir

Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

0
İş hayatında işçi ile işveren arasında bulunan ve birbirlerine karşı olan yükümlülükleri koymada/  korumada iş kanunu hükümlülüklerinin yadsınamaz bir etkisi söz konusudur. Kötü niyet...
İşe İade Tazminat Davası

İşe İade Tazminatı Nedir?

0
4857 sayılı İş kanunu, işçini haklarının korunması, iş yerindeki istikrar ve istihdamın devamlılığı amacıyla pek çok bağlayıcı maddeleri koymuştur. Buna göre işe iade tazminatı...
İsteğe Bağlık Sigortalılık Şartları

İsteğe Bağlı Sigortalılık

0
Hiçbir iş yeri ya da kurum bünyesinde çalışmayan, ancak sigorta primlerini kendi tercihi ile ödemek isteyen vatandaşları ilgilendiren sigorta türü isteğe bağlı sigortalılık olarak...
Asgari İşçilik

Asgari İşçilik Uygulaması ve Amacı

0
İş kanununda belirtilen birçok farklı çalışma sistemi vardır. Asgari işçilik uygulaması da bunlardan biri olarak bir işin devamlılığının sağlanması için elzem olan sigortalı çalışan...
Farazı Çalışma Süreleri

Çalışma Süresinden Sayılan Haller

0
Mesai saatleri içinde işyerinde bulunulan ama o anda fiziki olarak çalışılmayan durumlar söz konusu olabilir. İşçilerin mesai içinde geçirdiği süre çalışma süresinden sayılan haller...

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir

1
Kısmi süreli olarak ifade edilen iş sözleşmesi türü, diğer adıyla part-time iş sözleşmesi olarak isimlendirilir. Kısmi süreli iş sözleşmesi, 4857 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu...
Sınırlı Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir

0
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 11. Maddesiyle düzenlenmiş olan belirli süreli iş sözleşmesi nedir? Bu sözleşme türü, istisnalar kapsamında yer alır. Belirli süre ile imzalanan...
Belirsiz Süreli İş Akdi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir

0
4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenen ve çalışma süresinin çalışan ve işveren arasında belli bir süreye bağlanmadığı sözleşme türüne: “Belirsiz süreli iş sözleşmesi” denir....
İş Akdi Fesih Uygulamaları

Fesih Uygulamaları Nasıl İşler?

0
İş sözleşmesinin sona ermesi, işveren tarafından iş akdinin sona erdirilmesi, işçinin istifası, emeklilik ya da ölüm gibi durumlarda mümkündür. İş akdi fesih uygulamaları için...
İş Akdinin Feshi

İş Akdi Fesih Nedenleri

1
İş Kanunu kapsamında ele alınan işveren ve işçi hakları gereği bazı iş akdi fesih nedenleri belirlenmiştir. Ancak pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması için çalışanlara...