İş Akdi Fesih Nedenleri

1
172

İş Kanunu kapsamında ele alınan işveren ve işçi hakları gereği bazı iş akdi fesih nedenleri belirlenmiştir. Ancak pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması için çalışanlara 17 Mart -17 Temmuz 2020 tarihleri arasında iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili tek taraflı fesihle ilgili kısıtlama getirilmiştir.

Bu düzenleme 7244 sayılı kanunun 9. Maddesiyle ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. Maddeyle gerçekleştirilmiştir. Bu süre içinde ahlak kurallarına aykırı davranışlar ve hayati risk taşıyan durumlar dışında fesih gerçekleştiren işverenler için çalıştırdığı işçi başına bir asgari ücret tutarında ceza kesileceği vurgulanmıştır.

Çalışanların diğer çalışanlara ya da iş yerine zarar verecek davranışlarda bulunması iş akdinin derhal feshi için yeterlidir. Ayrıca çalışan açısından ortaya çıkan

 • Yapılan işin niteliği dolayısıyla çalışanın hayati risk bulunan bir hastalığa yakalanması,
 • İşçinin bulaşıcı bir hastalık taşıması durumları iş anlaşması iptali için geçerli şartlar arasındadır.

Hemen fesih nedenleri dışında işverene iş akdi feshi fırsatı veren diğer durumlar aşağıda yer alır.

Normal Şartlarda İş Akdi Feshinin Son Bulduğu Durumlar

İş Akdi fesih nedenleri arasında:

 • İşçinin istifa etmesi
 • İşverenin işçiyi işten çıkarması
 • Emeklilik
 • Ölüm
 • Haklı nedene işten ayrılma sebepleri (24.madde)
 • Kadın işçinin gerçekleştirdiği evlilik nedeniyle 1 yıl içinde talep ettiği geçerli fesih hakkı
 • Haklı nedenlerle derhal ve 25/II madde gereğince tazminat ödemeden gerçekleştirilen fesih
 • Sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle gerçekleşen fesih
 • Karşılıklı anlaşma ile iş feshi yer alır.

İş Ahlakıyla Çelişen Haklı İş Akdi Fesih Nedenleri

 • Çalışanın iş yerinde herhangi bir çalışana cinsel istismarda bulunması, bulunmaya teşebbüs etmesi,
 • Çalışanın; işverene, işverenin ailesine, çalıştığı iş yerindeki herhangi bir kişiye tehditte bulunması, gözdağı vermesi, iş ortamındaki diğer çalışanları yasa dışı davranmaya özendirmesi,
 • Çalışanın işi yapmak için yeterli olduğu donanım hakkında yanlış bilgi vermesi, dolayısıyla işin devamlılığı konusunda sorunlar oluşması,
 • Çalışanın, işveren ya da çalışanlar hakkında onur kırıcı hareketlerde bulunması ya da kişinin psikolojisini kötü etkileyecek şekilde çalışanlara ya da işverene iftirada bulunması iş akdi feshi nedenleri arasında sayılır.

Çalışan Tarafından İş Akdi Feshi Nedenleri

İşverene tanının iş akdinin feshi hakkı, çalışan için de belli şartlarda geçerlidir. Çalışan iş akdinin feshi nedenleri:

 • İşveren tarafından çalışanlara iş üzerinden yapılan hesapla hak ettiğinden düşük ücret ya da maaş ödenmesi,
 • İşçinin alabileceği iş gücünün altında iş verilmesi, ödenecek ücretin parça başı üzerinden hesaplanarak oluşan ücret açığının hesaplanmaması ve işçiye ödenmemesi
 • İşverenin işçiye işin zorluk derecesi, çalışma süresi, gidişatı ve ücreti gibi konularda yanlış beyanlar vermesi,
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması,
 • İşçinin herhangi bir çalışan tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirse bile karşılığında hiçbir koruyucu önlem alınmaması durumlarında işçi için haklı fesih nedenleri doğmuş olur.

Normal Şartlarda İş Akdi Fesih Süresi

İşçi ve işveren için fesih işlemlerinin yapılması amacıyla iş kanununda belli bir süre tanınmıştır. O da kanunda belirtilen hükümler dolayısıyla fesih işlemi yapacak olan taraf için 6 gün içinde ilgili kuruma başvurmak şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca 1 yıllık süre içinde iş akdinin feshi gerçekleşmelidir. Ancak işçinin durumdan maddi çıkar sağlaması durumu söz konusu ise bu durumda 1 yıllık şartın aranmayacağı bildirilmiştir.

İş akdi fesih nedenleri ve bordro hizmetleri ile ilgili destek ve bilgi almak isterseniz bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz