İşveren Açısından Çalışma İzni Başvurusu

0
290

Birikim ve sermayenizi değerlendirmek adına aklınızdaki yahut hayalinizdeki iş yerini açmaya karar vermiş olabilirsiniz. Yeni bir iş kurma yolunda iseniz işveren açısından çalışma izni başvurusu ile ilgili bilinmesi gereken tüm adımları büyük bir titizlikle takip etmeniz gerekiyor. Bir iş yeri sahibi olmak için öncelikle bilmelisiniz ki birden çok devlet kurumuna başvuruda bulunmanız gerekir.

Çalışma ruhsatı almak, belli bir oranda açılış harçları, kaydedilmesi gereken formlar gibi birtakım belgeler işveren açısından çalışma izni başvurusu kapsamında gerekli olan yasal süreçlerdir. Başvuruların mahiyeti, vergi mükellefi olduğunuzu ispatlar nitelikte olmalıdır. Bunun için ilk iş olarak vergi dairesine uğramanız gerekir. Sonrasında belediyeye başvurup dilekçe vermeniz ve diğer evrakları da burada tamamlamanız gerekir. Belediye Başkanlığının ardından son durak olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüklerine müracaatlar yapılır.

İşveren Açısından Çalışma İzni Vergi Dairesi

Vergi Dairesine yapılacak başvurularda istenen evraklar şunlar:

 • Kimlik fotokopisi,
 • İşe başlama bildirim formunun doldurulması,
 • Kiralanan iş yerinin kontratı ya da tapusunun fotokopi gibi bir örnek nüshası,
 • Çalışmaya başlayacak olan kişinin noterde imzalanmış imza sirküleri,
 • İkametgah belirten belge,
 • İşe başlama tarihi ile doldurulacak olan form.

Vergi dairesinden istenen tüm belge ve fotokopiler teslim edildikten sonra kurumda görevli “yoklama memuru” belirtilen malumatları inceler. Bu denetleme sonrasında doğruluğu tasdik ve tespit edilen vergi levhası Vergi Dairesi memuru tarafından verilir.

İşveren Açısından Çalışma İzni Belediye Başkanlığı

Belediye Başkanlığına yapılan başvurularda işveren çalışma izni için verilecek evraklar şunlardır:

 • İş yeri açma talebini ifade eden kısa ve yalın bir dille yazılmış olan dilekçe,
 • İnternetten bulunup çıktısı alınabilecek detaylı iş yeri adres krokisi,
 • İş faaliyetinin yapılacağı inşaatın detaylarını gösteren “imar durum belgesi”,
 • İş yerinin çevreye olan zararlı etkilerinin ölçülüp değerlendirilmesi adına Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı başvuru beyan formu doldurulması,
 • Yapının kullanıma uygun sağlamlıkta oduğunu kanıtlar tarzda İskan Belgesi,
 • Çevre izin belgesi,
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi fotokopisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği beyannamesi,
 • İş yerinin yangı riskine karşı gereken önlemleri alıp almadığı ve donanımlarının yeterliliğini gösteren belgelerin temini için İtfaiye Raporu,
 • Meslekî yeterliliği bulunan sorumlu müdürün sözleşme tarihi ile beyan belgesi.

Şayet iş yeri açık alanda hizmet verecek ise hazırlanması gereken işveren çalışma izni başvuru belgeleri arasında:

 • Sorumlu müdür beyannamesi,
 • İlçe emniyet müdürlüğü onayına dair yazılı bir belge ve umuma açık bir eğlence ya da dinlenme mekanında çalışacak olan personelin kimlik bilgisi,
 • Adli sicil kaydı ve bulaşıcı hastalığı olup olmadığını belirten sağlık raporunu kapsayan ilave evrakları hazırlamak gerekir.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sicil Müdürlüğü Evrakları

04.04.2012 tarihinde 28254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012/1 sayılı genelgesine göre işveren açısından çalışma izni başvurusu daha basit bir hale getirilmiştir. Buna göre, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu dahilinde çalışan esnaf ve sanatkârların iş yeri açmalarının kolaylaştırılması istenmiştir. Bunun için Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ile sicil müdürlüklerine kayıt işlemleri esnasında talep edilen evraklar eksiltilmiş, yeni düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeler kapsamında 3 adet vesikalık fotoğraf ve ustalık belgesi fotokopisi, sicil müdürlüğüne teslime edilmelidir.3308 sayılı “Meslekî Eğitim Kanunu” değerlendirilmesindeki illerde ve meslek alanlarında faaliyet gösterecek esnaf ve sanatkârlardan ustalık belgesi ya da satış elemanlığı belgelerinin fotokopileri istenecektir.

Sicil müdürlüklerinin esnaf ve sanatkârlardan odasında mühürletilmesi istenen sicil tasdiknamesi hazır edilmelidir.

Bu belgelerin hepsi eksiksiz olarak tamamlandığında iş yerinizi açmanız için tüm koşullar yerine getirilmiş olacaktır.

Eğer işletmenizde çalışacak olan işçi personeliniz olacaksa o zaman ilave izinler alıp, ekstra başvurularda bulunmalısınız. Bu konudaki muhatabınız BAĞKUR’dur.

BAĞKUR’ a Verilecek Olan Evraklar

İş yerinizde çalışacak işçilerin olduğuna dair işveren açısından çalışma izni başvurusu SGK’ya kayıtlarının yaptırılması dahilindedir. İlkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne başvurup, akabinde başvurunun onaylandığına dair yetkili kurumca onay alındıktan sonra yeniden il müdürlüğüne teslim edilmelidir. Gerekli olan belgeler;

 • Kimlik fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık raporu
 • Adres bildirir belge
 • Sicil ve sabıka kaydı,
 • Mezuniyet diploması fotokopisi,
 • Aile nüfus ve iş durumu bildirim kaydı
 • Olarak bütünü tamamlanarak teslim edilebilir.

İşveren açısından çalışma izni başvurusu, devlet teşvikleri ve bordro hizmeti gibi konularda bizden destek almak iletişim bilgilerimizden talepte bulunabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz