Kısa Çalışma Ödeneği Nedir Ne İşe Yarar

0
124

Belli özel durumlarda yapılan kısa çalışma uygulamasında işveren yerine işçiye yapılan ödemedir. Şöyle ki, genel ekonomik kriz, bölgesel kriz, sektörel kriz ve zorlayıcı sebepler başlıkları altında listelenen durumlar, kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmak için geçerli şartlardır. Burada bahsedilen zorlayıcı sebepler ise deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık ve seferberlik gibi beklenmeyen durumlar olabilir. Tüm bunlar başvuru için geçerli birer durum olarak kabul edilirler.

Bu durumlar söz konusu olduğunda, işveren kısa süreli çalışma ödeneği için başvuruda bulunabilir. Kabul edildiği takdirde ise işçilere hem bu ödenek hem de Genel Sağlık Sigortası primleri  ödenir. Bu ödemelerin yapılabilmesi için öncelikle geçerli sebeplere bağlı olarak işverenin başvuruda bulunması, yine bu sebeplere bağlı olarak iş yerinde çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaldığını ya da tamamen durduğunu kanıtlaması ve iş müfettişlerince de bu durum tespit edilmesi gerekir. İşçilerin kısa çalışma yardımı alabilmesi için ise işçiler için aranan belli şartlar bulunur.

İşçiler İçin Kısa Çalışma Ödeneği

  • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle çalışma sürelerini ve de prim ödeme şartlarını sağlamış olması gerekir. Covid-19 sebebi ile yapılan kısa çalışma başvurularında, işçinin kısa çalışma ödeneği alabilmesi için son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yıl içinde de 450 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır.
  • Ayrıca işverenin kısa çalışma başvurusu yaparken sunduğu, kısa çalışmaya katılacak işçiler listesinde de işçinin adı ve bilgilerinin yer alması, aranan bir şarttır.

Burada ayrıca bir not olarak belirtmek gerek ki, prim ödeme şartını sağlamaması sebebi ile çalışma yardımı alamayacaklar, yeni işe başlama gibi bir sebeple kesilmiş işsizlik ödeneği hakkı varsa, burada kalan süre, kısa çalışma süresini aşmamak şartı ile işçiye kısa süreli çalışma yardımı olarak ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Aylık Prim

İş Yerinde Faaliyetin Geçici Olarak Tamamen Durması Halinde;

 Bordro Hesaplaması: (Günlük Ücret x %50 x 7 gün) şeklinde hesaplanıp ayı şekilde bordroya dahil edilir.

Kısa Çalışma Yardımı Aylık Prim Hizmet Bildirgesi: Aylık prim hizmet bildirgesine 7 günlük yarım ücreti dahil ederken “SGK’nın yayınlamış olduğu 29.01.2020 tarihli ve 2020/2 No.lu Genelge” gereği Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı olan 98,10 TL’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Eğer APHB ile bildirilecek yarım günlük ücret tutarı 98,10 TL’nin altında ise 98,10 TL olarak beyan edilecektir.

Örnek: Kısa çalışma ödeneği Günlük ücreti 100 TL olan bir çalışanın ilk bir haftalık yarım ücreti 100/2= 50 TL

SPEK: 50<98,10 TL olduğu için 98,10 TL/gün olarak bildirilecektir. 7 x 98,10 = 686,70 beyan edilecektir. (7 gün olarak)

Kısa Çalışma Yardımı Süresi

Kıs süreli çalışma yardımı hesaplanmasındaki temel mantık, sigortalının son 12 aylık prime esas olan kazançlarının dikkate alınması ve böylece hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ının ödenmesidir. Ancak bununla birlikte çalışma ödeneği taban ve tavan tutarları her yıl belirlenir. 2020 kısa çalışma ödeneği tutarları ise aşağıdaki gibidir.

Dönem Taban (G/A) Tavan (G/A)
01.01.2020 – 31.12.2020 58,86 TL 147,15 TL
1.765,80 TL 4.414,50 TL

 

Ödenek, iş yerinde uygulanan kısa çalışmayı tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için hesaplanır ve işçinin kendisine yapılır. Aylık olarak her ayın 5’inde PTT Bank aracılığıyla ödemeler alınabilir. Bu ödeneğin süresi ise 3 ayı aşmamak şartıyla, planlanan kısa çalışma süresi kadardır.

İşverenin kısa çalışma ödeneği süresini erken bir tarihte sonlandırmak istemesi halinde ise bu durumu ilgili kurumlara, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere 6 iş günü öncesinde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Geç bildirimlerde ise oluşan yersiz ödemeler, yasal faizleri de eklenerek işverenden tahsil edilmektedir. Bu ödenek, hem zorunlu sebepler ve farklı çaplardaki krizler durumunda işverene bir destek niteliği taşımaktadır, hem de işçinin zor durumda kalmasının önüne geçilmektedir. Uygun başvuru yapıldığında ve şartlar sağlandığında ise sıkıntısız bir şekilde işleyen bir sistemdir.

Bordro hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz