Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

1
162

Kişisel veriler, dijital ortamda bulunan ve herkes için önemli olan şahsi bilgileri içerir. Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacını taşır. Bu nedenle kişisel verileri koruma ve işleme, yüksek güvenlik ve önem gerektiren bir iştir. Kanun ayrıca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uymaları gereken usulleri düzenlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesi de kanun kapsamında önemli bir konu olarak ele alınır.  Kişisel verilerin işlenmesi genel olarak kişisel verilerin:

 • Elde edilmesi
 • Kaydedilmesi
 • Depolanması
 • Muhafaza edilmesi
 • Değiştirilmesi
 • Yeniden düzenlenmesi
 • Açıklanması
 • Aktarılması
 • Devralınması
 • Elde edilebilir hale getirilmesi
 • Sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi şeklinde her türlü işlemi ifade eder.

Kanun uygulamasında ifade edilen maddeler arasında açık rıza yani belirli bir konuyla alakalı, bilgilendirmeye dayalı, özgür iradeye dayanarak açıklanan rıza bulunur. Bunun dışında kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun kapsamında düzenlenen konular aşağıda yer alır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamı

Kişisel verilerin doğru şekilde kullanılması amacıyla düzenlenmiş olan bu kanun kapsamı:

 • Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şartta kimliği belirli veya belirlenebilir şekilde gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesini yani anonim hale getirmeyi,
 • Kişisel veriler koruma kanunu başkanını,
 • Kişisel verisi işlenen gerçek yani ilgili kişiyi,
 • Kişisel veri olarak kabul edilebilecek olan kimliği belirle ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesini,
 • Kişisel Verileri koruma kurulunu
 • Kişisel Verileri koruma kurumunu
 • Veri işleyen olarak ifade edilen veri sorumlusunun verdiği yetkiyle onun adına kişisel veriler işleyen gerçek veya tüzel kişiyi
 • Veri kayıt sistemi olarak ifade edilen kişisel verilerin belirli ölçütlerle yapılandırıldığı, işlendiği, kaydedildiği sistemi, sistemin kurulmasından ve yönetiminden sorumlu gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, belli şartlara bağlı olarak kişisel verilerin işlenip saklanmasına izin verilmiştir. Kişinin verilerinin işlenmesi için öncelikle onun açık rızası bulunmalıdır. Aksi takdirde işlenemez. Ancak bazı özel şartlarda kişinin rızası aranmaz. Bu özel şartlar arasında:

Kişisel verileri koruma kanununda açıkça öngörüldüğü durumlar,

Fiili imkansızlıklar dolayısıyla rızasını açıklayamayacak durumda olan ya da rızasına hukuki geçerlik olmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak adına zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması ya da ifşasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi açısından zorunluluk bulunması

İlgili kişinin kendisi tarafından paylaşılmış olması,

Bir hakkın elde edilmesi ya da korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel haklarına ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde veri sorumlusunun meşru menfaatleri için verilerin işlenmesi gerekmesi şeklinde sayılabilir.

Bordro hizmetleri hakkında bilgi ve teşvik almak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz