Kurumlar Vergisi Nedir?

0
146

Kurumun bir takvim dönemi içerisinde elde ettikleri kurum kazancı üzerinden alınan vergiye kurumlar vergisi denir. Ülkemizde kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir. Kurumlar Vergi Kanunu’nun ilk maddesinde vergi konusu tanımlanmıştır: Anonim ve Limited Şirketler – Kooperatifler – Kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi işletmeleri – Dernekler, vakıflar – İş ortaklıkları – Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bu vergiyi ödemekle mükelleftir.

Kurumlar Vergi Bildirim Süreçleri Nasıldır?

Mükellefler, vergilerini bağlı bulunduğu vergi dairesine öder. Vergi dairesine, Kurumlar Vergi Beyannamesi ile bildirilir. Vergi her ay için sonraki 4 ayın 1-25. günü akşamına kadar hesaplanarak bildirilmelidir.

Her mükellef kendisine bağlı tüm işyerleri için tek bir beyanname vermek zorundadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Giderlerin Gösterilmesi ile ilgili kanuna göre kurumlar elde ettikleri hasılattan bir takım giderleri indirebilirler. Bir harcamanın gider olarak kabulü için faaliyet ile ilgili olması ve hasılatın artışı için gerekli olması şart koşulur.

Yemek giderleri, seyahat harcamaları, taşıt giderleri, giyim harcamaları, iletişim giderleri “gider” olarak kabul edilir. Ancak Kurum Vergisi hesabında giderler düzenlenirken bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekir: -Şirketlerin aktifine kayıtlı olmayan taşıtların masrafları gider olarak gösterilmez. – Gömlek, kravat, giyim aksesuarları, ayakkabı, kaban, palto ve benzeri giyim harcamaları gider olarak gösterilmez. – Çalışanın üzerine olan hat ödemeleri gider olarak gösterilmez. – Tatile eşi ile çıkan işletme sahibi, tatil giderlerinin eşe isabet eden kısmını gider olarak gösteremez – Arkadaş ve aile yemek harcamaları gider olarak gösterilmez.

İndirimli Kurumlar Vergisi Nedir?

Normal kurum vergisi dışında bir de indirimli kurum vergisi bulunur. Bu vergi türü, devletimizin yatırım sonucu oluşan kazancın vergisinin bir kısmından vazgeçmesiyle yatırımların finansmana katkı sağlaması anlayışına dayanır. İndirimli Kurumlar Vergisi ile yatırım dolayısı ile elde edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi devletimiz tarafından öngörülmüştür.

İndirimli vergiden Kurum Vergisi ve gelir vergisi mükellefleri yararlanabilir. Kurumlar vergisinden indirimli yararlanabilmek için öncelikli koşul, yapılan yatırımın teşvik belgeli olması gerekir. Yapılan düzenleme ile sigortacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklıkları, taahhüt işleri, kurumlar, yap-işlet-devret modeli ile yapılan enerji yatırımları, rölevans sözleşmesi ile yapılan yatırımlar uygulamadan yararlanamazlar. Bunların dışında kalan her türlü kurum Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan her türlü yatırım uygulamadan yararlanır. Teşvik belgesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri indirimli Kurumlar Vergisi için başvurabilirler.

Konu hakkında daha fazla bilgi ve dış kaynak bordro hizmetinden faydalanmak isterseniz bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz