Muhtasar ve E-Bildirgenin Birleştirilmesi

0
179

Mali kayıtların birden fazla dökümle bildirilmesi daha fazla uğraş ve daha çok hesap yapmayı gerektirir. Muhtasar ve E-Bildirgenin birleştirilmesi hakkında düzenlenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 9 Şubat 2020 tarihinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklik yapılması hakkında yeni kararlar bulunur. 7 sıra nolu tebliğde yapılan düzenleme neticesinde 1 Ocak 2020 tarihinde bütün illerde başlatılması düşünülen Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Belgesi birleştirme uygulaması 1 Mart 2020’de yeniden düzenlenmiştir. Son düzenlemeyle muhtasar ve e-bildirge hakkında birçok ilde yeni uygulamalar başlamıştır.

Muhtasar ve E-Bildirgenin Birleştirilmesi Nedir?

“Muhtasar beyanname kapsamında aylık pirim ve hizmet belgesinin şirketlerin vergi matrahlarının, sigorta primlerinin ve primlerin ödem gün sayılarının bildirilmesine yönelik hazırlanan beyanname…” ifadesi Muhtasar ve e-bildirgenin birleştirilmesi olarak ifade edilir.

Beyannamenin şartlarına göre mükellef olarak tanımlanan şirketlerce Bursa, Bartın, Çankırı, Amasya, Eskişehir, Konya, Kırşehir dışındaki iller başka bir ilde istihdam edilecektir. Ancak bununla birlikte ücret ödemeleri ve ödeme tahakkukları bu illerdeki çalışmalara karşılık yapılan ödemeler üzerinden vergi dairelerine gönderilecektir. Elektronik ortamda yapılacak gönderimler yukarıda bahsi geçen iller için tevkif edilen vergiler ile sigortalı çalışanların maaşları, esas kazanç durumları, hizmet bilgileri beyannamede düzenlenerek gönderilir.

Beyanname kapsamında adı geçen iller için istihdam edilmesi ve bunun yanında ödeme yapılması ya da tahakkuku bu iller dışındaki diğer iller için çalışanların ücret ödemeleri üzerinde tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname ya da tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilir. Bu şartlara bağlı sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgeleri de e bildirge yoluyla Vergi Dairesi’ne verilmeye devam edilir.

Muhtasar ve E-Bildirgenin Birleştirilmesinin Amacı

Yukarıdaki durumlara bağlı olarak muhtasar ve e-bildirgenin birleştirilmesi genel olarak işleri tek elden yürütebilmek amacı taşır Ayrıca yapılacak vergi ödemelerinde vergiye uyum maliyetlerinin mümkün mertebe azaltılması uygulamanın amaçlarından biridir. Kanuna gönüllü olarak uyulmasının teşvik edilmek istenmesi, kayıt dışı çalışmayla daha etkili bir mücadele verilmesi bu birleştirmenin amaçlara arasındadır. Son olarak muhtasar ve e-bildirgenin birleştirilmesi amaçları arasında bürokrasiyi azaltma isteği yer alır. Düzenlenen bu birleştirici kanuna göre mükellefler arasında:

 • Kamu iadeleri ve kurumları
 • İktisadi kamu kuruluşları
 • Sair kuruluşlar
 • Ticari şirketler
 • İş ortaklıkları
 • Dernekler/vakıflar
 • Derneklere ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler
 • Kooperatifler
 • Yatırım fonu yöneticileri
 • Gerçek bir gelire sahip olup bunu beyan etmek zorunda olan ticaret şirketleri ya da serbest meslek çalışanları
 • Çiftçi grubunda yer alan zirai kazançlarını bilanço ya da zirai işletme hesabına göre belgeleyen çalışanlar yer alır.

Bu kanun kapsamında hazırlanması gereken bordrolar bulunur. Bizden bordro hizmeti ve danışmanlığı talep etmek için buraya tıklayın!

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz