Nakdi ve Ayni Yemek Yardımı

0
196

Yemek yardımı, sigortalı çalışanlara işverenlerce mesai saati içinde çalışma saatlerine göre verilen yemek parası ya da yemektir. Nakdi ve ayni yemek yardımı olmak üzere ikiye ayrılan bu yardım türü Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.maddesinin 8.fıkrasınca düzenlenmiştir. Buna göre istisnalar ve ne durumda sigorta primlerinin gelire ek kazanç olarak sigorta primine yansıtılacağı ifade edilmiştir.

Günlük personel yemek yardımı tutarı istisnası 2020 için 23 TL’dir. Bu tutarın aşılması doğrultusunda aşılan bedel üzerinden vergi mükellefi olunacağı ifade edilir. İstisna hakkındaki düzenleme 5510 sayılı kanun ile aşağıda ifade edildiği şekilde düzenlenmiştir.

Personel Yemek Yardımı İstisnası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5510 Sayılı 80. Maddesi’nin b ve c bentlerine göre yapılan düzenleme şu şekildedir:

  1. B) Personel ayni yemek yardımı aylık asgari ücretin %30’unu geçmeyecek şekilde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları, prime esas kazanç olarak görülmez. Kısacası bu durumda işveren vergi mükellefi sayılmaz.
  2. C) Personel yemek yardımı ile ilgili b bendinde ifade edilen istisnai durum dışında gerçekleştirilen tüm ödemeler ve ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi yardımlar bulunabilir. Bu durumda yapılan nakit ödemeler, prime esas kazanç kapsamında kabul edilir. Diğer kanunlarca prime tabi tutulmaması gerektiği ifade edilse bile uygulanacak muafiyet ve istisna bu Kanunun uygulaması söz konusu olduğunda dikkat alınmayacaktır.

Nakdi ve Ayni Yemek Yardımı Uygulama

Personel nakdi yemek yardımı, işveren tarafından çalışan kişiye yemek parasının maaşa ek olarak verilmesidir. Bunun dışında ise işveren tarafından mesai saatleri içinde çalışanlara sağlanacak olan yemeğin 3 farklı yolla daha verilmesi mümkündür. Ayni yemek yardımı için başvurulabilecek olan diğer yöntemler:

  • İşverenin bir yemek şirketi ile anlaşarak iş yerine yemek getirtmesi
  • İşverenin iş yerinin yemekhanesinde yemek yaptırarak çalışanlarının yemek yemesini sağlaması
  • Yemek kartı ya da ticket aracılığıyla personelin yemek almasının sağlanması şeklinde ifade edilir.

Nakdi Yemek Yardımı Hesaplanması

Personel nakdi yemek yardımı tutarı hesaplanırken yemek parası için sigorta priminin kesilmeyeceği tutar şu şekilde ifade edilmektedir:

“506 Sayılı Kanunda ifade edilen sigortalı çalışanlara ödenen yemek parası veya iş yerindeki müştemilatta yemek verilmesi durumunda fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınır. Dikkate alınan gün sayısınca 16 yaşından büyük çalışanlar için her yıl günlük asgari tutar üzerinden %6’lık oranın gün sayısıyla çarpılması gerekir. Bunun sonucunda bulunan tutar aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanması için dikkate alınır. Bu tutar üzerinden sigorta primi kesilir.

2020 yılı nakdi personel yardımı için belirlenen tutar 98,10x%6 = 5,89 TL’dir.

Nakdi ve ayni yardımlar ve bordro hizmetleri ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin!

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz