SGK Eksik Gün Nedenleri

1
187

İş hayatında bazı özel durumlardan dolayı SGK eksik gün nedenleri ortaya çıkar. Kısa çalışma uygulaması ile birlikte SGK’nin yaptığı eksik gün güncellemeleri ile ilgili yeni eksik gün ilaveleri yapılmıştır. SKG eksik gün bildirimi için bazı kodlar belirlenmiştir. Başvuru yapılabilecek olan eksik günler arasında kısa çalışma ödeneği özellikle dikkat çeken bir tanedir. Eksik gün nedenleri ve kodları aşağıda liste halinde verilmiştir.

 

 

Kısa Çalışma ve Eksik Gün Nedenleri

18: Kısa çalışma uygulaması kapsamında bulunan, kısa çalışma ödeneği alan işçiler için sadece kısa çalışma yaptığı eksik günler bu kod üzerinden SGK’ye bildirilebilir.

27: Bu kod ile hem işçilerin kısa çalışma ödeneği kapsamında Nisan ayı içinde eksik çalışma günleri hem de devamsızlık ve istirahat gibi durumlardan kaynaklanan SGK eksik gün nedenleri için kullanılır.

12: Bu kod, Nisan döneminde kısa çalışma uygulaması kapsamında bulunan ancak kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler içindir. Bunun yanında işçilerin istirahat ve devamsızlık gibi nedenlerle tamamlayamadıkları kısa çalışma günleri de bu kod üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir.

Pandemi Süresinde SGK Eksik Gün Bildirimi

Pandemi sürecinde tamamlanamayan çalışma günleri için 28 numaralı kod kullanılır. Bu kod ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. Maddesinde yer alan usul ve esasların 7.maddesi: “Nakdi ücret desteği süresinin 17 Nisan 2020 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında belirlenmiştir. Bu tarihler arasında 4857 sayılı İş Kanununda yer alan geçici 10. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından tamamen ya da kısmen izne gönderilenlere ücretsiz izinle ilgili eksik gün bildirimleri bu kod üzerinden bildirilecektir.” İfadesini içerir. SGK eksik gün nedenleri ile ilgili 29 numaralı kod ise pandemi ücretsiz izin ve diğer şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre 7.maddede yukarıda belirtilen tarih aralığı süresince 4857 sayılı İş kanundaki 10.maddenin yürürlük tarihinden itibaren işverenler tarafından tamamen ya da kısmen izne gönderilenler için düzenleme yapılmıştır. Buna göre ücretsiz izinle beraber devamsızlık, istirahat vb. SGK eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır.

SGK Eksik Gün Nedenleri İçin Diğer Kodlar

01 İstirahat

03 Disiplin cezası

04 Gözaltına alınma

05 Tutukluluk

06 Kısmi istihdam

07 Puantaj kayıtları

08 Grev

09 Lokavt

10 Genel hayatı etkileyen olaylar

11 Doğal afet

14 Diğer nedenlerle SGK eksik gün bildirimi

15 Devamsızlık

16 Fesih tarihinde çalışmamış

17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

19 Ücretsiz Doğum İzni

20 Ücretsiz Yol İzni

21 Diğer Ücretsiz İzin

22 5434 Sayılı Kanun ek 76, GM 192

23 Yarım çalışma ödeneği

24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

25 Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama

26 Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

SGK eksik gün bildirimi ve bordro hizmeti hakkında bilgi ve hizmet almak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz