SGK Prim ve Hizmet Bildirgesi Aylık

0
251

Sosyal güvenlik kurumuna her ay işveren tarafından verilmesi gereken belli ücret kesintileri, işçi ve işveren payları bulunur. Bunun için SGK prim ve hizmet bildirgesi her ay sonuna kadar SGK’ye ödenmelidir. Peki, aylık prim ve hizmet bildirgesi nedir ve nasıl düzenlenmiştir?

Sigorta aylık prim ve hizmet belgesi, 5510 sayılı kanunun 4. Madde 1. Fıkrasının a bendi ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda sigortalı işçi çalıştıran özel kurum işverenlerinin, aracıların, sigortalı çalışanı geçici bir süre ile devralanların o ay içinde ödeyeceği prim tahakkukunu gösteren belgeye prim ve hizmet bildirgesi denir. Bildirge, belgenin bağlantılı olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar SGK e-bildirge sistemine gönderilmelidir.

SGK Hizmet Bildirgesi ile Bildirilen Belgeler

SGK prim ve hizmet bildirgesi ile işçilerin ve işverenlerin primleri ve prim ödeme gün sayıları ayrıca işle ilgili verilmesi gereken diğer belgeler arasında şu üç belge yer alır:

  • Aylık sigorta güvenlik destek prim bordrosu
  • Aylık sigorta primleri bildirgesi
  • 4 aylık sigorta primleri bildirgesi

Bu belgeler önceden ayrı ayrı gönderilirken yapılan son düzenleme ile hepsi tek belgede toplanmıştır. Aylık prim ve hizmet bildirgesi adı altında birleştirilmiştir. Belgede yer alan bilgiler arasında çalışanların aylık kazançları, çalışılan süre, işveren payları şeklindedir.

Aylık SGK Prim ve Hizmet Uygulamaları

Aylık prim oranları prime esas kazancı üzerinden ödenir ve çalışanın görev aldığı iş koluna göre ayrı şekillerde hesaplanır. Ödeme hem işveren hem de sigortalı tarafından yapılır. Primler ve ödenekler için esas tutulan günlük kazanç alt sınırı 16 yaşından büyük çalışanlar için günlük asgari ücret olarak belirtilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen 39.maddede bu üst sınırın günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu ifade edilir. Buna göre belirlenmiş olan bazı şartlar vardır.

Aylık SGK Prim ve Hizmet Bildirgesi Şartları

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Şartları 3308 sayılı mesleki eğitim Kanunu’na göre:

  • Aday çırak ve işletmelerde beceri için eğitim gören öğrencilere, sigorta primine esas kazanç tutarı, asgari ücretin en az %30’u şeklinde ifade edilir.
  • Prime esas kazanç, sigortalı çalışanın kendisine o ay yapılan nakdi ödemelerdir.
  • Bölge çalışma müdürlükleri ve mahkemeler tarafından işçiye verilmesi kararlaştırılan ve hak edilen ücret; prim ve ikramiye gibi ödemeleri içerir.

İş kazası ve özel durumlar nedeniyle işe gidemeyen, izin kullanan çalışanlar için de iş kanununa uygun şeklide SGK prim ve hizmet bildirgesi düzenlenir. Tüm bu durumlar için prim ve hizmet şartları konusunda bordro danışmanlığı alarak iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Bordro danışmanlık ve denetim hizmeti için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz