Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları

0
175

En az 10 işçi çalıştırılan işyerlerinde stajyer çalıştırma zorunluluğu bulunur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları belirlenmiştir. Kanunun ikinci bölümünde işletmelerde mesleki eğitim başlığı altında düzenlenen 18.madde şu şekildedir: “10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personelin %5’inden az olmamak kaydıyla mesleki ve teknik eğitim okulu ve kurumu öğrencilerine staj yaptırır.” Öğrencilerine beceri eğitimi kazandırmak için mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu için öğrencilere staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırılır. Stajyer çalıştırma uygulaması ile ilgili ayrıca bu işletmelerin mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabileceği ifade edilir.

Kanunun amacı: Çırak, kalfa, usta eğitimi ile okullarda, üniversitelerde, işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek olarak belirtilir.

Çalıştırılacak Stajyer Sayısı Nasıl Belirlenir?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim kanunu kapsamında düzenlenen Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca öğrenci sayısı tespiti için kesirler tam sayıya tamamlanmalıdır. Stajyer çalıştıracak olan işletmeler mesleki ve teknik eğitim veren üniversite öğrencilerine staj yaptırma hakkına sahiptir. Yaşanabilecek olan deprem, sel, yangın gibi afetler neticesinde bu civarda faaliyet gösteren işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda stajyer çalıştırma ile ilgili düzenlemede, işletmeler için yukarıda ifade edilen oranda il mesleki eğitim kurulunun teklifine istinaden Bakanlığın onayı ile değişiklik yapılabilir. Mesleki eğitim kapsamında olup olmadığı önemsenmeksizin 10’dan az personele sahip işletmeler, mesleki ve teknik okul öğrencilerine bu kanunun ilgili hükümlerine beceri eğitimi ve staj yaptırabilirler. Vardiya usulü ya da mevsimlik çalışan işletmeler için eğitim görecek öğrenci sayısının tespiti yapılırken gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.

Diğer Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları

Kanun kapsamında işletmelerde iş öğrenmek amacıyla yapılacak stajyer kabulü ile ilgili diğer detaylar şu şekildedir:

  • 10 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler, çalışma ve iş kurumu ilk müdürlükleri tarafından il milli eğitim müdürlüklerine ve il içindeki yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Bu bildirim her yıl şubat ayı içinde yapılır. Buna göre:
  • Stajyer çalıştırma uygulamasıyla tamamlayıcı eğitim yaptıracak TSK’ye bağlı kuruluşlar, bakanlık ve Milli Eğitim Savunma Bakanlığının işbirliği ile belirlenir.
  • İşletmelerdeki personel sayısının tespiti yapılırken her yılın ocak ayı esas alınır. Yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmeler için esas alınan ay temmuzdur.
  • Staja ya da beceri eğitimine öğretim yılı ile birlikte başlanır.
  • Eğitim uygulaması kapsamında yer alacak iller ve meslekler için Mesleki Eğitim Kurulu’nun görüşü ile Bakanlık tarafından bir belirleme yapılır.
  • 10 ve daha fazla öğrenciye staj yaptıracak olan işletmeler, bir eğitim birimi kurmalıdır. Birimde verilen eğitim için iş pedagojisi eğitimi almış, usta öğretici personeller görevlendirilmelidir.

Stajyer çalıştırma esasları ve bordro hazırlama gibi konularda danışmanlık almak için bizimle bordrox.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz